Fastighetsbranschens framtid på besök

Sedan i våras håller vi på Ekan Management samman ett nätverk för framtidens ledare och nyckelpersoner inom fastighetsbranschen. Deltagarna består av projektledare, förvaltare, fastighetschefer, controllers med flera, med ett gemensamt intresse för att utveckla verksamheten.

Nätverket är ett forum för utåtriktade fastighetsbolag i Västsverige att förstärka varandra. Detta sker genom fördjupade diskussioner kring ämnen som driver framgång i fastighetsbranschen – verksamhets- och ekonomistyrning, marknadsutveckling, systemfrågor, kundvård, förändringsledning, processtyrning, etc. Syftet är att skapa en generös arena där tid och energi skapas för de viktiga frågorna som lätt går förlorade i det vardagliga arbetet. Vår förhoppning är att nätverket ska utveckla deltagarna och ge dem förutsättningarna att leda sina bolag till nya höjder.

-Det är kul att se hur deltagarna utan problem kastar sig mellan komplexa frågeställningar om målnedbrytning och ledarskap till de bakomliggande orsakerna till nöjda hyresgäster, säger Christoffer Mathiasson, affärsområdesansvarig för fastighetsbranschen på Ekan Management. Han fortsätter:

-Detta är frågor som behöver diskuteras och som behöver ges utrymme. Det finns inget rätt eller fel men det finns massor att lära av varandra.

I nätverket ingår idag 10 personer från 9 bolag i Västsverige.

-Jag skulle gärna se att vi hittar 5-6 personer till som kompletterar gruppen. Lokaluthyrare med stort intresse för utvecklingsfrågor är särskilt välkomna, säger Christoffer.

Under 2015 ser vi fram emot att starta upp ett ”tvillingnätverk” i Stockholm dit vi hoppas attrahera liknande nyckelpersoner från fastighetsbolagen i östra Sverige.

-Flera har redan hört av sig och visat intresse, så det finns helt klart ett sug efter den här typen av mötesplatser säger Rickard Johansson på Stockholmskontoret.

Är du, eller kommer du att tänka på, en energialstrande ”utvecklare” i ditt bolag som borde vara med i ett av våra nätverk? Arbetar du i eller nära ledningen med utveckling av verksamheten? Hör av dig till oss!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk