Fokus på förenklat och utvecklat budgetarbete i offentlig sektor

Under våren har Ekan Management genomfört ett inledande rundabordssamtal med offentliga verksamheter i Västsverige. Syftet har varit att inspirera såväl som ytterligare förstå förutsättningarna för en förändrad budgetprocess i offentlig sektor. Vid samtalet har samtliga varit överens om att offentlig verksamhet på sikt inte kan hålla fast vid tidigare strukturer. Istället behöver man hitta nya vägar när skatteunderlaget viker och kraven på ökad flexibilitet i offentlig verksamhet ställs på sin spets.

Från och med den första juli är Ekan också en av sex leverantörer på Kammarkollegiets managementavtal Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Det ger oss en unik möjlighet att även hjälpa statliga myndigheter vidare i arbetet med tillitsbaserad och dynamisk styrning samt ledning. Tillitsdelegationen har i stor utsträckning lagt fokus på ledarskapsaspekterna för utveckling av tillit, men det vi ser och hör är att den finansiella styrningen behöver förändras för att nå hela vägen fram.

Kontakta Johan Frisack om du vill veta mer om hur Ekan Management arbetar med att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning i offentlig verksamhet.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk