Från projekt till förvaltning på senaste träffen i vårt fastighetsnätverk

Den 19:e maj var det åter träff med nätverket Challengers Network Fastighet. Denna gång var temat Överlämning från projekt till förvaltning– framgångsfaktorer och svårigheter. Eftermiddagen började med mingel, mat och dryck och fortsatte med intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten. Fokus låg på hur överlämning från projekt till förvaltning ser ut idag och hur den borde fungera – men också vilka utmaningar och möjligheter som fastighetsbolagen möter i framtiden, inte minst med tanke på att bostadsbyggandet i Göteborg planeras öka kraftigt under de kommande åren.

Tre viktiga framgångsfaktorer som diskuterades:
•Att förvaltningsorganisationen är förberedd för att ta emot och förvalta informationen, med anpassade arbetssätt och processer
•Bra integrationer i systemmiljön, exempelvis mellan projektsystem, ritningssystem och fastighetssystem
•Affärsmässighet i förvaltningen så att informationen används där den gör bäst nytta

Nätverket träffas kvartalsvis med två nya nätverksträffar planerade i höst. Deltagarna är med och ger förslag till om ämnen. I höst planerar vi för ett spännande studiebesök.

Vi söker även nya nätverksdeltagare, så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Nätverksmoderator är Anna Westberg, managementkonsult på Ekan Management. Ett systernätverk för fastighetsbolag i Stockholm och Mälardalen är inom kort igång. För information om detta vänligen kontakta Rickard Johansson, även han managementkonsult på Ekan Management.

Kort om Challengers Network Fastigheter:

Nätverket riktar sig till personer som är drivande i utvecklingsfrågor och arbetar i nära anslutning till ledningsgruppen. Målsättningen är att bredda deltagarnas kontaktytor, bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och att diskutera frågor som inte alltid hinns med i det dagliga arbetet. Deltagarna representerarar idag några av Västsveriges mest intressanta fastighetsbolag, både privata och offentligt ägda, både bostäder och lokaler. Upplägg och diskussionsämnen är deltagarna med och påverkar. Diskussionsområdena rör hela bredden av fastighetsbolagets verksamhet – såsom styr- och uppföljningsmodeller, processledning, kundhantering och kundrelationer, information/kommunikation, IT-system, inköpshantering, mediaförbrukning och ekonomistyrning.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk