Frölunda Specialistsjukhus rustar för framtiden

Välfärdssystemet i allmänhet, och vården i synnerhet, står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning, ledning/styrning och resurstillgång. I en föränderlig värld måste dessutom alla organisationer och verksamheter hela tiden utvecklas för att kunna bemöta och bemästra sina utmaningar.

Ledningen på Frölunda Specialistsjukhus i Västra Götalandsregionen har antagit denna utmaning och rustar sig för framtiden genom bland annat ett utvecklingsprogram i förändringsledning för sjukhusets chefer.

-Vi ville förbereda våra chefer och ge dem användbara verktyg att kunna möta framtiden, säger sjukhusdirektören Madeleine Andersson. Vi utvecklar och förändrar verksamheten hela tiden utifrån de uppdrag vi har.

Utvecklingsprogrammet genomfördes under hösten 2015 -våren 2016 och verksamheten är nu än mer förberedd på de förändringar som kommer, både på kort och på lång sikt.

-Hos oss arbetar duktiga chefer, säger HR-chefen Charlotta Moberger Johansson, men det var viktigt att vi kunde skapa en gemensam plattform och språk för förändring, något som Ekan Management har hjälpt oss med. Viktiga beståndsdelar i Ekan Managements program för förändringsledning är bland annat att koppla ihop teorin med verkligheten och låta deltagarna applicera kunskapen i sin egen vardag.

Vill ni veta mer om utvecklingsprogram i förändringsledning som ett led i att hantera era framtida utmaningar? Kontakta Christian Maloney på Ekan Management.

christian.maloney@ekan.com, 031-761 60 22

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk