Folktandvården berättar om sitt strukturerade utvecklingsarbete

Under KOMMEK-mässan i Malmö presenterade Ekan Management i samarbete med Folktandvården Västra Götaland ett seminarium kring hur Folktandvården genom ett flerårigt arbete med att införa ett systematiskt utvecklingsarbete har ökat effektiviteten i sin organisation.

Anders Ljungné, tandvårdschef och Ulrika Nåfält, områdeschef väster, beskrev deras utmaning i att få en stor offentlig organisation att anamma ett förändrat synsätt och hur de har lyckats att skapa genomslag i hela organisationen för systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete. Seminariet belyste bland annat också hur Folktandvården har hanterat utmaningen när en professionell organisation ska förhålla sig till både regel- och målstyrning.  Dessutom lyfte de fram vikten av att styr-och ledningssystemen understödjer ett utvecklingsinriktat ledarskap och arbetssätt.

Ca 20 strategiska beslutsfattare inom kommun och landstingssektorn deltog på det uppskattade seminariet och den efterföljande diskussionen. En fråga som väckte särskild nyfikenhet hos åhörarna var hur Folktandvården har lyckats att utveckla förhållningssättet till sitt ledarskap hos första linjens chefer:

Vi har haft en tydlig målbild som vi har arbetat mot över en lång tid. Genom att vi som högre chefer tydligt har strävat efter att själva agera utifrån det utvecklingsinriktade ledarskapet, har det skickats en signal till verksamheten att detta arbete inte är ett tillfälligt projekt utan en förändrad ledningsfilosofi. Några av cheferna har varit snabbare att ta till sig den nya metodiken, medan andra har behövt lite längre startsträcka. Detta måste vi acceptera, utan att för den skull ändra på hur vi vill att verksamheten skall fungera” säger Anders Ljungné.

 

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk