Kommuner och landsting som vässar sig för framtiden

Kommuner och landsting står idag inför stora utmaningar. En åldrande befolkning innebär allt större efterfrågan på offentlig service. Samtidigt minskar tillgången på resurser, dels genom mindre skatteintäkter och dels genom förlorad kompetens i och med den rekordstora generationsväxling som pågår. Men Ekan arbetar med flera kommuner, regioner och landsting som vässar sig för framtiden.

Växande behov

Andelen äldre kommer att öka kraftigt fram till år 2020. Detta innebär ett ökat behov av service, vård och omsorg. Samtidigt minskar den arbetsföra delen av befolkningen och att finansiera den offentliga servicen blir därmed en allt större utmaning.

Fram till 2025 kommer nästan hälften av alla anställda inom offentlig sektor att gå i pension. Med samma nytillskott av ungdomar som idag så kommer det att saknas flera hundra tusen personer i branschen.

Utmaningarna är väldigt stora men det finns också många goda exempel på organisationer som ligger i framkant och agerar kraftfullt för att framtidssäkra sin verksamhet.

Folktandvården satsar på ständiga förbättringar

Folktandvården i Västra Götaland tog tidigt initiativ till att arbeta med de utmaningar som framtiden innehåller. Just nu pågår ett långsiktigt arbete med att etablera ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar, inspirerat av idéerna kring lean, där både chefer och medarbetare är engagerade i verksamhetens utveckling.

Landstingen höjer kompetensen

Fem landsting, med Västra Götalandsregionen i spetsen, genomför just nu ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för ekonomer. Den första etappen, ”Ekonomen som analytiker”, är nyligen avslutad med mycket goda omdömen från kursdeltagarna. Hör mer om detta på miniseminariet Ny ekonomroll på Kvalitetsmässan den 15 november.

Göteborgs Stad tar sin kompetensförsörjning på allvar

För att attrahera och behålla medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, både utåt sett och i verkligheten. Göteborgs Stad arbetar just nu med att säkra kompetensförsörjningen och utveckla organisationen för att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk