LeanKanban-konferens i Bologna

Agile42s årliga LeanKanban-konferens inbjöds detta år
Beyond Budgeting Institute (BBI) som inspirationstalare. Konferensen hölls i
Bologna den 30 maj och på plats fanns över 100 förväntansfulla och engagerade deltagare,
vilket bland annat framkom genom hög aktivitet på twitter-sidan @LeanKanbanSE.

Rikard Olsson, från BBI och Ekan Management, höll en
mycket uppskattad föreläsning om behovet av innovation i hur vi styr och leder
våra organisationer, samt hur idéer och lösningar inom Beyond Budgeting hjälper
företag över hela världen att anpassa sig till nutidens utmaningar och
möjligheter. Deltagarna konstaterade en klar koppling till Lean-rörelsen och
uppfattade Beyond Budgeting som en modern ledningsfilosofi grundad i tillit och
öppenhet.

Bland deltagarna återfanns bland annat representanter
från multinationella företag som Ericsson, Tetrapak och General Electric.

Bland talarna återfanns även Joakim Sundén från svenska Spotify som talade om hur deras innovativa sätt att leda och styra verksamheten har möjliggjort företagets framgångar.

Läs mer om konferensen och programmet i sin helhet på http://lkse.leankanban.com/

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk