Möt Ekan Management i Almedalen 16.00 fredag 3 juli

Ekan Managements Stockholmschef, Evelina Kambre Öberg, deltar idag fredag i en paneldebatt avseende LoU:s påverkan på småföretagare. Debatten arrangeras av Sveriges Småföretagarförening. Den svenska managementkonsultbranschen består i mycket hög grad av småföretagare och Evelina representerar även branschorganisationen Sveriges Managementkonsulter.

Vi på Ekan Management har många kompetenta konsulter och småföretagare i vårt nätverk och möter ofta de utmaningar de ställs inför. Evelinas bidrag till debatten kommer att omfatta tankar kring hinder, utmaningar och möjliga lösningar för att skapa bättre förutsättningar vid offentlig upphandlingar av Managementkonsulttjänster för småföretagare men även större aktörer i branschen.

Debatten går av stapeln i Öresundshuset vid Donners plats klockan 16.00-17.00  fredag den 3 juli. Läs mer om debatten på Småföretagarnas hemsida.