Möt oss på Offentlig chef

Den 17-18 januari deltar Ekan Management som utställare på mässan Offentlig chef i Uppsala. I vår monter har du möjlighet att möta några av Ekans managementkonsulter, ledarutvecklare och coacher för att samtala om utmaningar och möjligheter med ledarskap och medarbetarskap i offentlig verksamhet.

Det är vår övertygelse och vårt förhållningssätt i alla uppdrag att ledarskap och medarbetarskap går hand i hand med god verksamhetsstyrning, effektiva processer och arbetssätt. Vi har under vår drygt 30-åriga historia arbetat med dessa frågor i fler än 1000 genomförda uppdrag. Vi tar avstamp i det skandinaviska ledarskapet. Det innebär bl.a. att vi tror på att involvera medarbetare i beslutsprocesser och verkar för en styrning och kultur präglad av tillit och frihet under ansvar.

Ekan Management är ramavtalsleverantör till statliga myndigheter, stiftelser och bolag, landsting och kommuner avseende tjänster för såväl verksamhetsutveckling och styrningsfrågor för organisationer som tjänster för utveckling av chefer, ledare, ledningsgrupper samt medarbetargrupper.

Mässans program finner du på https://offentligchef.com/. Kom gärna förbi vår monter eller ta kontakt med vår ansvarige konsult Evelina Kambre Öberg, 070-7665483, evelina.kambre.oberg@ekan.com

Ekan Managements ramavtal inom offentlig verksamhet avseende chef och medarbetarutveckling (2018-01-01)

 • Energimyndigheten, Verksamhets- och organisationsutveckling, Chef- och ledarutveckling, Grupputveckling
 • Exportkreditnämnden, Verksamhets-, organisations-, chefsutveckling
 • Göteborgs Stad – Chefs- och medarbetarutveckling
 • Göteborgs stad, Verksamhets- och organisationsutveckling,
 • Kammarkollegiet avtalsområde C: Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK)
  • Jönköping University
  • Lunds universitet – Chefs- och ledarutveckling
 • Malmö Stad, Chefs- och ledarutveckling
 • Region Skåne, Verksamhets- och organisationsutveckling
 • Stockholms läns landsting, Chefs- och medarbetarutveckling (med flera underavtal)
 • Stockholms stad

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk