Möt oss på Stratsysdagarna 28-29 maj

Ekan Management ställer ut på Stratsysdagarna 2015. Eventet arrangeras av Stratsys som med dagarna strävar efter att skapa en ledande mötesplats för effektiv verksamhetsstyrning och de har därför har bjudit in Ekan Management och andra företag för att bidra till det. Eventet genomförs på Clarion Hotel Stockholm 28-29 maj. Se program.

Ekan Management – Erfarenhet och nytänkande

Rätt användning av IT-system för beslutsstöd och verksamhetsstyrning år ursprunget för Ekan Managements verksamhet. Över 30 år senare är det fortfarande en bärande del av vårt DNA. Med erfarenhet och nytänkande hjälper vi idag fler kunder än någonsin att nå sin fulla potential.

Vi har många uppdrag inom, och tar en aktiv del i utvecklingen av nya lednings- och styrningsmodeller för såväl privat som offentlig sektor. Idag är vi internationellt drivande inom Management Innovation (förnyelse av ledning och styrning) bland annat som representant för Beyond Budgeting Institute i Sverige.

Från strategisk plan till framgång…

Först utvecklas strategin och därefter ska den förverkligas. Det är då det börjar bli komplicerat. På Ekan Management menar vi att förverkligande av strategin kräver att medarbetarna ser sin del i helheten. Detta i sin tur innebär ofta att strategin behöver kommuniceras effektivt och konkretiseras till mål och aktiviteter som är relevanta för organisationens olika delar. Den slingriga vägen mot framgång stöttas av enträgen, proaktiv, analytisk och följsam styrning. Det är hantverket.

IT-system för beslutstöd och verksamhetsstyrning är verktygen som den bästa hantverkare inte klarar sig utan. Framgång hänger på att förstå hur ett verktyg ska användas och att använda det rätt för att utnyttja dess potential. Stödjer IT-systemet de styrmodeller och ledningsprocesser som finns i verksamheten och förstår användarna hur systemet ska användas?

…med rätt systemstöd

Om en investering i ett nytt IT-system krävs beror på vilka behov som finns, vad nuvarande IT-stöd kan och om verksamheten använder systemet rätt. Det finns ofta stor potential i att analysera behov och utveckla systemanvändningen. Det är också viktigt att våga utmana sin styrmodell och ledningsprocess – bygger de på rätt antaganden? Är de kommunicerade? Används de som det är tänkt?

Genom att reda ut och arbeta med dessa frågor uppnår verksamheter påtagliga och varaktiga förbättringar. Om svaret då är att investering i nya IT-system krävs, så står man väl rustad även för detta.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk