Nacka kommun utvecklar stödfunktioner i världsklass

På Kvalitetsmässan, som pågår i Göteborg 3-6 november berättar Eva Olin, ekonomidirektör i Nacka Kommun, om det utvecklingsarbete hon initierat på kommunens redovisningsenhet. Arbetet syftar till att skapa en modern och proaktiv stödfunktion som ger verksamhetens chefer stöd i världsklass.

Vägen dit har bland annat bestått i att se över och utveckla verksamhetens arbetsprocesser, identifiera förenklingar i stödsystem samt att se över kompetenser och att arbeta mer uppgiftsorienterat. Till stöd i arbetet har Nacka kommun haft Ekan Management.

Ekan Management ansvarade för en genomlysning av arbetssätt, processer och kompetenser. De kartlade och dokumenterade våra arbetsprocesser samt tog fram en analys över utvecklingsområden. Den handlingsplan med konkreta utvecklingsaktiviteter som togs fram ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Ekan Management har drivit arbetet och varit en oberoende part med stor erfarenhet av att utveckla stödfunktioner.”

Kom och inspireras av Eva Olin. Den 3:e november klockan 14:30-15:00, får du ta del av hennes tankar om moderna redovisnings- (och controller)enhet(er) och hur Nacka kommun skapar chefsstöd i världsklass.

Plats: Scenen med Tema ledarskap & utveckling i B-hallen plan 1

Ekan Management möter du i monter B04:09 ca 10 meter från scenen. Stanna gärna till för att bland annat diskutera utveckling av stödfunktioner med oss!

Välkommen!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk