När prognosen får vara en prognos – och inte en uppdaterad budget

Den 15 maj arrangerar 1company.se ett webinar med Akademiska Hus och Ekan som presentatörer. Under webinaret får du ta del av hur Akademiska Hus har utvecklat sin planerings- och uppföljningsprocess bland annat genom en helt ny prognosmodell.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i hela landet, från Lund i syd till Luleå i norr. Från och med hösten 2012 tar organisationen inte längre fram någon budget i traditionell mening. För att möjliggöra ett nytt arbetssätt har man bland annat utformat en helt ny modell och process för prognostisering. Det innebär att prognosen i stort sett kan skapas med en enkel knapptryckning. Det har medfört stora tidsvinster och mer utrymme för analys och diskussion om framåtsyftande aktiviteter. Men den stora förändringen omfattar framförallt att tänka på nya sätt kring mål, prognos och beslut om resurser.

Lyssna till koncerncontroller Andreas Trolläng och regioncontroller i Stockholm, Lena Liljefors, berätta om det nya arbetssättet, dess framgångsfaktorer och utmaningar.

Presentatörer:
Malin Wennebro, Managementkonsult, Ekan
Andreas Trolläng, Koncerncontroller, Akademiska Hus
Lena Liljefors, Regioncontroller, Akademiska Hus

Anmälan via länk på 1company.se.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk