Nätverksträff för innovation inom hälso- och sjukvård

Den 10 februari arrangerade Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola en nätverksträff med syfte att minskat gapet mellan forskning och praktik. Ekan Managements Kajsa Karlsson var en av de totalt 120 inbjudna deltagarna med kopplingar till vård och/eller vårdrelaterat förbättringsarbete.

Deltagarna välkomnades av prefekt Maria Elmquist och Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson. Svante Lifvergran, Andreas Hellström och Bo Bergman från CHI inledde därefter föredragen med en kort summering av arbetet med CHI och den västsvenska vården. Där berättades det bland annat om vad som händer med förbättringskunskaperna när olika kunskapsdomäner sammankopplas inom vården, vilken effekt CHIs kurser fått för utvecklingsarbetet och hur aktionsforskning kan leda till ett minskat gap mellan forskning och praktik i utvecklingssyften.

Efter en kort mingelpaus var det dags för de inbjudna talarna att ta plats på scenen. Även här diskuterades vikten av deltagande metoder och aktionsforskning för att minska gapet mellan forskning och praktik. Professor Martin Marshall sammanfattade med att vi inom utvecklings- och förbättringsarbete inom vården står inför två stora utmaningar:

“Improvement activities are insufficiently influenced by science. Science is insufficiently focused on the needs of those undertaking improvement activities”.

Slutligen presenterades två verkliga exempel där förbättringsarbetet genomsyrats av patientfokus, delaktighet och samarbete.

Från Ekan Managements sida vill vi tacka arrangören och övriga deltagare för en mycket intressant och lärorik dag och ser fram emot att fortsatt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Talare:

Is improvement a science? – Professor Martin Marshall, University College London.

Integrerad vård – Marianne Alärd, Utvecklingsledare Närvård Skaraborg och Koordinator Närvård västra Skaraborg.

Dialog och lärande som utvecklingsform – Nils Conradi, Verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Väst.

Om CHI:

Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Med hemvist vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers finns expertis inom ämnesområden som exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och organisatoriskt lärande.

CHIs mål är att tillsammans med svensk hälso- och sjukvård skapa och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap om hur vi kan uppnå en bättre och säkrare hälso- och sjukvård. CHI vill även bidra till den professionella utvecklingen inom ledning och utveckling av hälso- och sjukvården. För att uppnå denna målsättning fokuserar CHI på två delar – forskning och utbildning.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk