Nätverksträff i Challengers Network

Den 11 maj anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet som denna gång hade temat: Migration – hot eller möjlighet för fastighetsbolag?

Nätverkets medlemmar representerar både kommunala och privata fastighetsbolag, såväl bostäder som lokaler. Eftermiddagen började med mingel, mat och dryck och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsarna, Elisabet Sandberg och Seroj Ghazarian. Elisabet har en lång och spännande resa som distriktschef i Göteborg Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) där hon har varit ansvarig för bostadsområden som Rannebergen, Hammarkullen och Norra Biskopsgården. Hon bär med sig en unik kunskap och erfarenheter om hyresgäster i allmänhet och migration i synnerhet. Seroj Ghazarian arbetar som intern resurs för Göteborg Stad i frågor som berör mänskliga rättigheter, värdegrund/förhållningssätt, likabehandling och likvärdig service. Presentationen följdes av intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Samtalet under kvällen höll ett brett spann och berörde allt ifrån vikten av den enskilda medarbetarens värderingar till handfasta erfarenheter av att snabbt ordna boende till nyanlända.

Tre viktiga frågor som diskuterades:

  • Långsiktigheten och ihållighet är viktiga nyckelfaktorer för att få verkan av utvecklingsinsatser och projekt kopplat till migration inom fastighetsbranschen,
  • Betydelsen av att medarbetare har en bolagsgemensam värdegrund och falla tillbaka på i pressade situationer där det ibland krävs snabba beslut utifrån en komplex bakgrundsbild,
  • Vikten av dialog med de boende och ökat samarbete mellan fastighetsbolag, kommunen samt kommunala och privata bolag i närområdet för att uppnå ett tryggt boende.

Nätverket träffas kvartalsvis med nya nätverksträffar planerade under hösten 2016. Deltagarna sätter prägeln på vilka ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker nya nätverksdeltagare så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Christoffer Mathiasson, Christoffer.Mathiasson@ekan.com, managementkonsult på Ekan Management.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk