Nätverksträff om värdegrund i fastighetsbranschen

Den 20 september anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat: Värdegrund i fastighetsbranschen

Temat var ett önskemål från nätverkets medlemmar som representerar såväl statliga, kommunala som privata fastighetsbolag, förvaltare av både bostäder som lokaler. Träffen inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsaren Heidi Ketola, TF HR- och kommunikationschef på Lokalförvaltningen, som delade med sig av deras arbete med värderingsstyrd organisation.

År 2011 bildades Lokalförvaltningen genom en sammanslagning av tre olika verksamheter. De förvaltar idag Göteborgs stads skolor och äldreboenden, ett bestånd på ca 2,2 mkvm. För att ena organisationen initierade ledningen för något år sedan en utvecklingsresa, där alla medarbetare på lokalförvaltningen har deltagit och tillsammans skapat bilden av vad de vill stå för.

Några av framgångsfaktorerna för arbetet menar Heidi är förvaltningsledningens engagemang, hög involvering av medarbetare och chefer, processorienterat arbetssätt och förtroende för processen, samt ett tillåtande klimat.

Lokalförvaltningens värdegrund beskrivs i ledorden: Tillsammans, omtanke, helhet och ledande. Ledorden exemplifieras bäst genom storytelling, där medarbetarna själva delar med sig av goda exempel från sin vardag. Dessa historier finns att ta del av här.

Deltagarna på nätverksträffen tyckte att det var väldigt inspirerande att ta del av Lokalförvaltningens resa, vilket märktes på de frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyten som lyftes under morgonen. Exempel på reflektioner av nyttan med en gemensam värdegrund:

-En gemensam värdegrund behövs som stöd för att ta rätt beslut i de frågor som inte går att styra via riktlinjer eller policys. Vi fick flera exempel från våra deltagare på både positiva och negativa erfarenheter.

-Det sker ständigtförändringar i vår omvärld och inom organisationen vilket gör att det finns ett återkommande behov av att arbeta med värdegrund, oavsett om en organisation är ung eller gammal.

Nätverket träffas kvartalsvis med nästa nätverksträff planerad till 30 nov 2016. Deltagarna sätter prägeln på vilka ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker nya nätverksdeltagare så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Jesper Paulsson, Jesper.Paulsson@ekan.com, managementkonsult på Ekan Management.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk