Ny bok: Dynamic Management Strategy

Ny bok om Management Innovation för ökad konkurrenskraft

Knut Fahlén, managementkonsult på Ekan Management, är aktuell med ytterligare en bok om Management Innovation. Boken lyfter upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet.

I boken beskriver Knut genom teori och praktiska exempel hur företag kan förändra sina styrmodeller till att bli mer dynamiska. Beskrivningen omfattar de sex byggstenarna målstyrning, uppföljning och prognos, resursallokering, organisering, tillitsbaserat ledarskap och belöningsmodeller. Företag som aktivt arbetar med förändring och utvecklar dessa delar skapar bättre förutsättningar för att agera i en föränderlig värld. De som är i framkant lämnar mycket av den traditionella styrmodellen med en fast årlig planeringshorisont, tillbakablickande uppföljning och hierarkiskt organiserad ledning.

Boken är utformad som en guide för hur styr- och ledningsmodeller kan utvecklas och anpassas till den specifika organisationens verklighet. Konkreta exempel ges från åtta framgångsrika företag från olika branscher och olika delar av världen; Arla Foods, Aviva, Coloplast, Equinor (Statoil fram till 2018), Handelsbanken, Mainfreight, Nors and Uno-X Automat (ett företag i Reitangruppen).

Boken riktar sig till dig som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning oberoende av bransch och storlek på företag, samt vill göra organisationen mer snabbrörlig, konkurrenskraftig och hållbart lönsam.

Om författaren
Knut Fahlén är verksam som managementkonsult, forskare och författare på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Boken är hans tredje om styrning och ledning under osäkerhet och förändring. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT).

Titel: Dynamic Management Strategy
Författare: Knut Fahlén
ISBN: 978-91-88095-93-0

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk