Omvärldsarbete som stödjer kärnverksamheten

Den 25 februari arrangerade Nobicon och Updatum ett uppskattat seminarium kring digital medie- och omvärldsbevakning. Alan Schürer, Ekan Management, agerade moderator för att lyfta diskussioner och lärdomar från dagen.

Deltagare på seminariet var kommunikationschefer och verksamhetsutvecklare från verksamheter och bolag inom Göteborgs Stad så som Renova, Stadsledningskontoret, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Kretslopp och vatten, Fastighetskontoret, Göteborg Energi och HIGAB samt Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten.

Under dagen framgick tydligt att de flesta organisationer har ungefär samma utmaningar. Nämligen att hitta rätt information, omvandla en stor mängd information till något som är värdefullt för organisationen och olika mottagare, och att sedan sprida och bearbeta informationen och integrera lärdomar.

Samtalen och erfarenhetsutbyten kretsade kring vad som behövs för att lyckas med sitt omvärldsarbete. De flesta var eniga kring att omvärldsarbetet behöver vara en naturlig del av organisationens uppdrag och strategi. Ofta behövs det att någon äger och ansvarar för omvärldsarbetet, att funktionen ligger på rätt ställe i organisationen, samt att det finns en process/arbetssätt för omvärldsarbetet som involverar flera personer, funktioner och avdelningar.

Om du känner igen din organisation i dessa utmaningar är du välkommen att kontakta Alan Schürer för mer information om seminariet eller för exempel på hur framgångsrika företag arbetar med dessa frågor.

Alan Schürer 

Telefon: 070-795 01 07

Epost: alan.schurer@ekan.com

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk