One Company – konkurrenskraft för framtiden

Den 6 oktober genomförde Ekan ett mycket uppskattat frukostseminarium i våra nya lokaler på Styrmansgatan 2 i Stockholm. Dag Larsson, Vd för Ekan, inledde med att beskriva de utmaningar som många företag och organisationer står inför till följd av ökad komplexitet, föränderlighet, internationalisering och konkurrenstryck. Som ett resultat av denna utveckling uttalar företagsledare idag ett tydligt behov av att konsolidera verksamheten och att skapa ”Ett företag” för att möjliggöra en långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

Därefter tog Kerstin Anderson, Vice Vd på IL Recycling, vid för att berätta om deras framgångsrika förändringsresa. När Kerstin tillträdde sitt uppdrag för tre år sedan kom hon till ett företag som genomgått en period av kraftig tillväxt i kombination med en breddning av verksamheten. Dessutom stod organisationen mitt i ett  betungande införande av nytt affärssystem. Det medförde att företaget befann sig i en situation av stor arbetsbelastning, brandkårsutryckningar, bristande kommunikation och lokala lösningar. Konsekvenserna visade sig i form av missnöjda kunder, hög stressnivå bland medarbetarna och otillfredsställande lönsamhet. Koncernledningen initierade därför ett större förändringsarbete med den övergripande visionen om en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet och ”Ett IL Recycling”. Förändringsarbetet omfattade såväl arbete med gemensamma värderingar, utveckling av målstyrning samt etablering av en modell för processorientering och kontinuerligt förbättringsarbete med stor delaktighet från hela den rikstäckande organisationen.

Redan idag ser man positiva effekter i form av:

• Ökad effektivitet och lönsamhet
• Ett gemensamt arbetssätt, enkelhet och tydlighet
• Helhetssyn – ett IL Recycling
• En plattform för ett kontinuerligt arbete med processorientering och förbättringsarbete

En av frågorna från publiken var vad som var nyckeln till framgång. Kerstin lyfter fram vikten av att man hade bestämt sig i ledningen – ”att misslyckas fanns inte”. Hon säger även att den breda delaktigheten var avgörande samt att man tog in konsulthjälp tidigt i processen. ”Tidigare dåliga projektfarenheter kommer sig av att vi tagit in hjälp när det redan hade gått fel, för att rädda upp situationen. Då blir det dyrt och dessutom dålig kvalitet”.

Nu fortsätter IL Recycling sitt förändringsarbetet med att hämta hem hela den identifierade potentialen och med att säkerställa en bestående kulturförändring.

Om du är intresserad att höra mer om IL Recyclings förändringsresa och vad Ekan bistod med i arbetet är du varmt välkommen att kontakta Evelina Kambre-Öberg, evlina.kambre.oberg@ekan.com, +46-8-522 49 151.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk