Projekt för ungdomar i studier och arbete

En ny omgång av ESF-finansierade projekt är nu påbörjad och det är många som är i startfasen. Just nu arbetar Ekan Management bland annat med projektet Hikikomori i Göteborgs Stad. Projektet syftar till att ungdomar som hamnar i skarven mellan myndigheter skall komma in i studier eller på arbetsmarknaden.

Projektledaren Felicia Yeh Nortoft säger att:

”Vi tycker att det skall bli spännande att arbeta tillsammans med Ekan Management. Det är viktigt att det finns en gemensam bild från både projekt och utvärderare att syftet med den lärande utvärderingen är att hjälpa projektet att nå sina mål”. 

Ekan Management har flera års erfarenhet av lärande utvärdering/följeforskning och har medverkat som utvärderare vid en rad projekt, både i Västsverige och i Stockholmsområdet. Vi ser fram emot att få fortsätta att arbeta tillsammans med ESF-rådet och stötta projekt att nå sina mål även under denna programperiod.

Om Hikikomori

Hikikomori är ett treårigt arbetsmarknadsprojekt i Göteborgs Stad samfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), Arbetsförmedlingen Frölunda, Arbetsförmedlingen Hisingen och Validering Väst (Västra Götalandsregionen). Fyra stadsdelar i Göteborgs Stad deltar i projektet:Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby, Norra Hisingen, Västra Göteborg (projektägare). 

Projektnamnet Hikikomori är japanska och betyder att dra sig undan/den som drar sig undan. Projektet ska pågå mellan den 1 september 2015 och den 31 augusti 2018.

Om ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm och Falun. ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk