Ramavtal och uppdrag hos Svenska Kyrkan

Ekan Management har tecknat ramavtal med Svenska Kyrkans nationella nivå omfattande rådgivnings- och utredningsarbete kopplat till fastighetshantering och systemstöd. Avtalstiden är med start i april 2016 på två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Som ett första uppdrag har Ekan sedan i Juni stöttat i arbetet med en förstudie till ett gemensamt IT-stöd för fastighetshantering med syfte att tydliggöra församlingarnas behov av systemstöd, information och kompetens avseende fastighetsförvaltning. Arbetet utförs i tillsammans med enheten för fastighetsstöd som ansvarar för stöd och samverkan i fastighetsfrågor inom Svenska kyrkan.

Kort om Svenska Kyrkan:

Svenska kyrkan har cirka 6,2 miljoner medlemmar, 63,2 procent av befolkningen, och är en av de största fastighetsägarna i Sverige och förvaltare av landets största sammanhållna kulturarv. Antalet kyrkor och kapell som ägs av Svenska kyrkan uppgår till närmare 3 400, av dem är drygt 3 000 skyddade av kulturmiljölagen. Verksamheten på nationell nivå utförs till största delen vid kyrkokansliet i Uppsala med ca 380 anställda. Utomlands arbetar närmare 100 personer. Svenska kyrkan bestod 2015 av 1 365 församlingar och 31 utlandsförsamlingar.

”Det är med stolthet som vi på Ekan Management kan meddela om ett nytt ramavtal med Svenska Kyrkan. Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor, särskilt med systemfokus, och jag ser fram emot att se hur våra konsulter kan bidra till Svenska Kyrkans utveckling” säger Dag Larsson, VD på Ekan Management.

Kontaktperson Svenska Kyrkan: Henrik Engqvist, projektledare henrik.engqvist@svenskakyrkan.se

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk