Ramavtal tecknat med Sjöfartsverket och Luftfartsverket

Ekan Management har tilldelats ramavtal med Sjöfartsverket och Luftfartsverket inom verksamhetsutveckling och strategi kopplat till IT. Avtalet omfattar konsultstöd som projektledare, verksamhetsanalytiker, kravanalytiker eller metodstöd.

Uppdrag som kan genomföras inom ramen för avtalet är exempelvis:

  • Projektledning
  • Verksamhetsanalys och processkartläggningar
  • Behovsanalys, framtagning av systemkrav inför upphandling eller systemutveckling
  • Kostnads- och nyttoanalyser
  • Stöd i LOU-upphandling
  • Införande av IT-lösningar
  • Införande av verksamhetsmodeller och processer
  • Analys av förbättringsområden och mätning av effekter av genomförda förändringar
  • IT Governance

Ekan är ett av tre bolag som tilldelats ovanstående ramavtal.

Ekan Management är mycket stolta över det förtroende som Sjöfartsverket och Luftfartsverket har gett oss. Med vår erfarenhet från hamnverksamhet och Sjöfartsverket ser vi fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av både Luftfartsverket och Sjöfartsverket” säger Dag Larsson, VD på Ekan Management.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk