Regionens barnmorskemottagningar stärker affärsmannaskapet

Västra Götalandsregionen stod under hösten 2016 inför ett införande av vårdval inom barnmorskemottagning. För att vara förberedda för en konkurrensutsättning och fortsätta att vara en attraktiv verksamhet i kundernas ögon, beslutade Närhälsans barnmorskemottagningar att ta fram en affärsstrategi och förankra strategin i verksamheten genom utbildning för alla chefer.

Vi vill fortsätta att vara det självklara valet inom reproduktiv och sexuell hälsa för kvinnor och par i Västra Götaland” säger Monika Bondesson, primärvårdschef. ”För att vara det är det viktigt att vi kontinuerligt fortsätter att utveckla vår verksamhet, oavsett vårdval eller ej. Våra chefer och medarbetare behöver ha bra förutsättningar för att kunna möta kunderna med kvalitet och hög kompetens”.

Ekan Management fick förmånen att projektleda och stötta i både framtagning av barnmorskemottagningens affärsstrategi och i att utbilda samtliga chefer i affärsmannaskap. ”Det har varit en spännande resa att få vara med på. Närhälsans barnmorskemottagningar står nu väl rustade inför en eventuell konkurrensutsättning. Vi är övertygade om att de kommer att överträffa kundernas förväntningar genom att erbjuda tjänster som efterfrågas på ett professionellt och lättillgängligt sätt” säger Petra Lundgren, projektledare Ekan Management.

Vill ni veta mer om arbetet kontakta Petra Lundgren, Projektledare Ekan Management. petra.lundgren@ekan.com 031-761 60 11

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk