Rikard Olsson – ny VD för Beyond Budgeting Ltd

Vid senaste BBRT-mötet i London annonserades utnämningen av Rikard Olsson som ny VD för Beyond Budgeting Ltd och det nyetablerade BBA – Beyond Budgeting Advisory. Rikard har idag rollen som Affärsområdesansvarig för Strategi och verksamhetsstyrning på Ekan Management. BBA har skapats som svar på den stora efterfrågan som finns på stöd i olika former och kommer att erbjuda rådgivnings- och konsulttjänster avseende implementering av styrmodeller med utgångspunkt i Beyond Budgeting.

Rikard Olsson tillträder rollen som VD i Beyond Budgeting Ltd från den 1 januari 2019 på uppdragsbasis från Ekan Management. Rikard kommer att utgå från kontor i Köpenhamn (Basico) och Ekan Management i Göteborg och Stockholm. Ekan Management kommer att ingå som viktig partner i BBA:s virtuella konsultnätverk vilket innebär, att tillsammans med övriga partners, delta i framtagande av koncept, modeller och metodiker samt i genomförandet av större internationella implementeringsprojekt och utbildningsinsatser inom ramen för BBRT.

Malin Wennebro, Marknadsansvarig för Ekan Management, tillträder från den 1 januari 2019 som tf Affärsområdesansvarig fram till en långsiktig lösning är beslutad.

Om sitt nya uppdrag säger Rikard:

– Jag ser detta som ett oerhört viktigt och spännande uppdrag! Många organisationer befinner sig idag mitt i en omställning till följd av digitalisering, globalisering, agila arbetsformer, generationsskiften med mera. Förändringar som ofta startar i affärsmodellen men som för att få effekt kräver nya former för ledning och styrning. Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till att så många som möjligt får det stöd de behöver i detta viktiga omställningsarbete.

Dag Larsson, VD för Ekan Management, menar att etableringen av BBA och tillsättningen av Rikard Olsson möjliggör att hjälpa ännu fler organisationer till en mer dynamisk styrning och ledning, och därigenom fortsatt konkurrenskraft. Vi önskar Rikard stort lycka till med sina nya utmaningar och ser fram emot fortsatt samarbete i nytt format.

Utöver annonseringen av ny VD innehöll det senaste nätverksmötet, den 24 oktober i London, en rad intressanta programpunkter:


Kort om BBRT

BBRT (Beyond Budgeting Round Table) grundades 1998 som en organisation för att utbyta erfarenheter kring effektiva styr- och ledningsmodeller givet en allt mer oförutsägbar verklighet. Ekan Management har sedan 2013 varit nätverkets partner och representant på den svenska marknaden. Dag Larsson, VD för Ekan Management, är medlem i BBRT Core Team (nätverkets styrelse).

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk