Rikard Olsson om Management Innovation på Business Control Forum 2015

Torsdagen den 21 maj gick Mercurs användardag – Business Control Forum 2015 – av stapeln. Ekan Managements Rikard Olsson var inbjuden som gästföreläsare. Rikards röda tråd handlade om vikten av att inte bara styra verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv – utan att det som kan vara helt avgörande för ett företags framgång är på det sätt som verksamheten styrs och på vilket sätt man är innovativ i sitt sätt att styra och leda – det som vi kallar för Management Innovation.

Han pratade även om vikten av målstyrning där andra mål än de finansiella finns med. Rikard betonade särskilt vikten av att definiera VAD som ska uppnås och VARFÖR det ska mätas.

Rikard både utmanade, involverade och skapade tankar om hur man förverkligar målstyrning hos publiken. Föredraget var både underhållande och intressant och publiken fick sig också ett flertal insiktsfulla skratt. Förhoppningsvis väcktes också tankar om hur den egna verksamhetens styrning och ledning kan utmanas och utvecklas.Ett arbete som vi på Ekan Management självklart gärna är delaktiga i.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk