Så påverkar Internet of Things fastighetsbranschen

Onsdagen den 6 maj samlades 50 engagerade deltagare från bostads- och fastighetsbranschen på Chalmers Teknikpark för att lyssna till och diskutera kring fem föredrag om Internet of Things (IoT) i fastigheten. Deltagarna representerade ett brett spektrum av branschen med allt från ägare och förvaltare till arkitekter och leverantörer.

Talarna var utvalda för att även de skulle representera en god bredd inom branschen och ge en förtydligad bild av hur trenderna kring IoT ser ut inom branschen idag.

 

HSB Living Lab – Shea Hagy, projektledare
Shea Hagy presenterade Living labs visionära mål i kombination med konkreta planer för projektet.

Shea diskuterade kring hur vi kommer att bo i framtiden och vikten av att skapa flexibla boendeformer för att anpassa bostäderna till en föränderlig värld. Grundtanken med Living Labs utformning, förutom att vara ett levande laboratorium där man studerar boendes beteendemönster över lång tid, är att jobba med moduler som kan ändras och korrigeras för att passa växlande behov. Shea uppfattar byggbranschen som trögrörlig och konservativ, vilket utgör en stor utmaning.

Göteborg Energi – Dan Bergman, Affärsutvecklare Energitjänster
Dan gav oss deras bild av hur den uppkopplade fastigheten kan övervakas och styras för att energi- och resursoptimera – inspirerande tankar kring möjligheter i den uppkopplade fastigheten.

Göteborg Energi har kommit långt i sitt arbete med att följa upp och övervaka värme i fastigheter och bostäder. Dan gav oss många insikter kring befintliga och framtida användningsområden gällande hur man kan sänka sina kostnader och effektivisera sin uppvärmning genom den uppkopplade fastigheten.

Chalmers och HSB Living Lab – Christian Marx forskare inom multi-sensorteknik
Christian är mycket involverad i projektet med de tusentals sensorer som ska monteras inne i HSB Living Lab.

Christian gav oss en inspirerande resa från ytterst detaljerad teknik till de möjligheter sensorisk övervakning ger oss i fråga om styrning och kontroll. Han lyckades på ett underhållande sätt förklara hur sensorer på rätt ställen kan bidra till att verkligen optimera användningen av lokaler och skapa förståelse för hur vi använder fastighetens olika funktioner. Exemplen sträckte sig från användningen av ett kontor till hur ett kylskåp kan anpassas för att minska energiförbrukningen under exempelvis matlagning då man öppnar och stänger dörren många gånger under en period.

Electrolux Professional Laundry – Patrik Gunnarsson produktspecialist och Bo-Lennart Jonasson kategorichef
Patrik Gunnarsson och BO-lennart Jonason har båda lång erfarenhet av hur man skapar den uppkopplade tvättstugan och hur den skapar värde för hela fastigheten.

Patrik och Bo-Lennart levererade en underhållande och informativ dialog som bidrog med relevanta tankar kring tvättstugans roll i bostaden och hur utveckling av denna skapar både trygghet och värde för de boende.  Vi fick en genomgång av hur teknikutvecklingen har gått från en handskriven lapp till en digital portal som skapar nya möjligheter till trygghet och väl fungerande underhåll. De talade även om hur tänket kring tvättstugan har utvecklats genom åren och vilka nya möjligheter och utmaningar de ställs inför, allt från att undvika stöld av kläder till hur anpassningar sker för att passa de boendes preferenser.

Ekan Management – Rikard Olsson senior managementkonsult, fd chefscontroller på AstraZeneca
Rikard är en drivande kraft inom nytänkande kring styrning och ledning med lång erfarenhet av att förändra hur vi ser på planering och uppföljning.

Rikard knöt ihop eftermiddagen genom att reflektera kring den uppkopplade fastigheten i relation till de senaste trenderna inom styrning och ledning. Rikard diskuterade kring hur verksamheter med hjälp av den nya tekniken kan lyfta sig från utveckling för att möta konkurrenter till att själva sätta standarden på marknaden. En underhållande och insiktsfull reflektion som utmanade många av deltagarna att tänka nytt.

Eftermiddagen avslutades med mingel över en enklare förtäring och många intressanta fortsatta diskussioner.

Formen och ämnena skapade ett intressant forum där nya kontakter skapades och nya tankar väcktes. Flera delatagare bad oss upprepa detta seminarium längre fram för att följa utvecklingen inom branschen och IoT generellt.

Stort tack till er som deltog och välkomna tillbaka nästa gång!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk