Smart informationshantering hos Lokalförvaltningen

På Kvalitetsmässan, som pågår i Göteborg 3-6 november, berättar Ingemar Bogestad från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad om hur de har effektiviserat sin informationshantering genom utvecklade processer och nytt systemstöd för ritningshantering.

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Med lokalytor på över 2 miljoner kvm och 5 miljoner kvm tillhörande mark är Lokalförvaltningen en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

Efter en avslutad implementering av ett nytt fastighetssystem samt projektstyrningssystem behövde Lokalförvaltningen även se över sin ritningshantering och tekniska dokumentation. En förstudie visade på behovet av ett nytt systemstöd.

Ledningsgruppens önskan med ett nytt system var att:

  • minska administrationen,
  • bättre nyttja ritningsinformationen,
  • samla all teknisk dokumentation på ett ställe, samt
  • åstadkomma ett snabbare informationsflöde från projekt till förvaltning

Dessutom såg man en besparing i att använda ett system istället för två som man hade gjort tidigare. Dessa effektmål blev startskottet till att kravställa, upphandla och implementera ett nytt ritningshanteringssystem som en molntjänst.

Ingemar Bogestad berättar att:

Projektet har resulterat i ett helt nytt arbetssätt inom ritningshantering och teknisk dokumentation. Idag involveras många fler medarbetare i processen än tidigare. På så sätt får vi till en effektiv informationshantering mellan projekt och förvaltning och den information som flödar mellan de olika systemen. Ekan Management har varit ett stöd under hela processen och har hela tiden arbetat med att både utmana oss men också att hjälpa oss att förverkliga våra önskemål och behov.”

Kom och lyssna till Ingemar Bogestad på Kvalitetsmässan den 4:e november klockan 10:00-10:30. Ingemar beskriver hur de har genomfört en förändringsresa där de upphandlat och implementerat ett nytt ritningssystem, och där nya arbetssätt och roller gjort systemet till ett än mer verksamhetskritiskt system än tidigare.

Plats: Scenen med Tema ledarskap & utveckling i B-hallen plan 1.

Ekan Management möter du i monter B04:09 ca 10 meter från scenen. Stanna gärna till för att bland annat diskutera systemupphandling, processer och roller!

Läs mer om Kvalitetsmässan och anmäl dig här.  Använd bjudkoden h7t8t7-15050

Välkommen!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk