Standard förenklar köp av managementkonsulter

Nu finns en europeisk standard för hur managementkonsultföretag kan beskriva sina tjänster på ett tydligt och enhetligt sätt. Syftet är att förbättra transparensen och förståelsen mellan kunder och managementkonsultföretag. Detta borde leda till bättre resultat från konsultuppdrag och reducera hinder för gränsöverskridande handel med managementkonsulttjänster. Med ökad tydlighet blir det enklare att jämföra olika företag och det ger tryggare upphandlingar. Sverige och SIS har varit drivande i det internationella arbetet inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen. Standarden heter Managementkonsulttjänster SS-EN 16114:2011.

– Alla vinner på att utgå från en gemensam struktur vid upphandling av managementkonsulttjänster. Vi hoppas att den nya standarden ökar insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare. Syftet är att uppdraget ska genomföras på ett effektivt sätt utifrån de verkliga förutsättningarna som gäller i det enskilda fallet för att realisera målet med uppdraget. Större öppenhet ger en mer effektiv process som blir billigare för både köpare och säljare, säger Lars Aspling i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter (SAMC) som varit svensk representant och sakkunnig i den tekniska kommitté som i tre år arbetat med utformningen av den nya europeiska standarden.

Ekans VD Dag Larsson är ordförande i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter sedan 1 januari 2012. Läs även om nyheten på Ekans hemsida.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk