Stöd för affärsmässig styrning inom Närhälsan

Närhälsan ansvarar för den offentligt drivna primärvården i Västra Götaland och har över 100 vårdcentraler i regionen. Sedan 2009 är verksamheten konkurrensutsatt vilket innebär att vi som invånare i regionen fritt kan välja vilken vårdcentral vi går till. I syfte att skapa goda förutsättningar för vårdcentralschefer att tillsammans med medarbetarna driva framgångsrika och lönsamma vårdcentraler, tog ledningen för Närhälsan initiativet till att utveckla ett verktyg till stöd för cheferna. Ekan Management fick i uppdrag att tillsammans med en utvald projektgrupp på Närhälsan ta fram detta verktygsstöd.

Resultatet blev en modell och ett verktyg där chefer själva, och tillsammans med medarbetare, kan simulera olika scenarios i verksamheten. Det kan exempelvis handla om att simulera vad det innebär;

  • om vi lyckas värva x antal nya patienter,
  • om vi gör y antal besök av ett visst slag, eller
  • om vi fokuserar på kvalitetsförbättringar.

Resultatet av det gemensamma arbetet blev ett pedagogiskt och enkelt simuleringsverktyg där vårdcentralerna får en mycket tydlig och direkt koppling mellan förändringar i verksamheten och ekonomiska effekter. Det innebär att diskussioner och beslut kring förändringar blir väl underbyggda och förstådda av såväl chefer som medarbetare. Detta stärker hela verksamhetens förmåga att lägga energin på de förändringar som ger störst nytta och på sikt stärker verksamhetens lönsamhet och därmed långsiktiga förmåga att utvecklas.

Närhälsans ekonomichef, Per Nyström, konstaterar att:

– Modellen har verkligen kommit till stor användning och den har bidragit till att öka förståelsen för hur verksamhet och ekonomi hänger ihop på en vårdcentral. Det är en viktig grund för att kunna bedriva så framgångsrik verksamhet som möjligt.

Vill ni veta mer om arbetet kontakta Rikard Olsson (ansvarig Strategi & Verksamhetsstyrning) eller Petra Lundgren (Projektledare) på Ekan Management.

rikard.olsson@ekan.com, 031-761 60 25, petra.lundgren@ekan.com, 031-761 60 11

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk