Stort intresse för Beyond Budgeting i Västsvenskt näringsliv

Den 23 oktober talade Ekan Managements Knut Fahlén inför en fullsatt frukostträff på tema Beyond Budgeting. Arrangör var Västsvenska Handelskammaren. Inbjudan hade gått ut till Handelskammarens alla medlemmar och de 60 platserna fylldes snabbt med ytterligare ett 20-tal på kölista.

Ämnet som lockade så många var Beyond Budgeting. Knut inledde med att beskriva budgetens ursprung med dåvarande förutsättningar i omvärld, marknad och organisationer. Han fortsatte sedan över i dagens högst osäkra och föränderliga verklighet för att lyfta fram varför den traditionella budgetstyrningen har spelat ut sin roll. ”Vad många företag söker idag är en mer dynamisk styrning som ger möjlighet att bättre anpassa sig till omvärlden”, säger Knut.

Publiken bjöd på många igenkännande leenden och erfarenheter från sina organisationer. Att budgeten är tidskrävande vittnade många om. ”Vi lägger 40 procent av vår tid på budgeten, och den är föråldrad hela tiden” var en kommentar. Någon annan framförde svårigheten att förändra en så stark institution som budgetprocessen är i deras organisation.

Ett flertal frågor berörde hur man konkret bör gå tillväga för att utveckla sitt företag i denna riktning. Knut betonade då att Beyond Budgeting inte är ett recept utan att varje organisation måste göra sin resa. Det finns dock många verktyg och mycket expertis och erfarenheter att ta hjälp av i processen.

Om du har frågor och söker vägledning kring hur du och din organisation kan utvecklas inom området så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.

Knut Fahlén

Epost: Knut.Fahlen@ekan.com

Telefon: 031-761 60 10

Rikard Olsson

Epost: Rikard.Olsson@ekan.com

Telefon:031-761 60 25

Malin Wennebro

Epost: Malin.Wennebro@ekan.com

Telefon: 031-761 60 12

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk