Tillitsbaserad styrning het fråga på KOMMEK

Förra veckan var Ekan Management på plats under årets upplaga av KOMMEK, landets ledande mötesplats inom ekonomi och styrning för kommuner, landsting och regioner. Två inspirerande dagar där vi träffade både välbekanta och nya kunder och pratade möjligheter och uppdrag inför framtiden.

Ett av mässans huvudteman, tillitsbaserad styrning, bygger på en samling metoder för att öka tilliten till brukare och brukarmötande yrkesgrupper, framtaget av Tillitsdelegationen. Många mässdeltagare besökte Ekan Managements monter för att diskutera möjligheter och utmaningar för just sina verksamheter.  Fler än 300 personer deltog i vår undersökning där vi ställde frågan; Vilket område har störst potential för tillitsbaserad styrning, anser du? Flest röster fick kundnöjdhet och kvalitet i verksamheten, tätt följt av arbetsmiljö och medarbetarnöjdhet. Flera medverkande ansåg också att det i ett längre perspektiv finns stor potential i det tredje alternativet ekonomi genom bättre hushållning av resurser. Här kan du läsa mer om resultatet och våra reflektioner

På samma tema höll Ekan Management tillsammans med Gryning vård och Borås Stad ett uppskattat seminarium – ”Tillit i praktiken”. Under seminariet presenterades konkreta exempel för hur tillitsbaserad ledning och styrning ser ut i praktiken utifrån ledarskap, samverkan och finansieringsmodeller.

Under torsdagen anordnades lunchseminariet ”Att vara bäst- eller att bli bättre?” tillsammans med landstingsnätverket Best Service med fokus på det utvecklingsarbete som nätverket bedrivit för att öka erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan landets sjukhus. Genom att förflytta fokus från insamling av en mängd olika processmått, till att samla in och arbeta med färre och relevanta nyckeltal, har arbetet skapat utrymme för lärande och större delaktighet från linjens medarbetare och experter.

KOMMEK vittnar om nya sätt att styra och utveckla sina verksamheter och vi på Ekan Management ser fram emot att få förverkliga många av dessa tillsammans med befintliga och nya kunder.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk