Välbesökta seminarier om god ekonomi och kvalitet i vården

Närhälsan i Västra Götalandsregionen och Ekan Management arrangerade under våren två välbesökta seminarier kring det pedagogiska verktyg för visualisering av intäkter och kostnader som togs fram under våren 2016. Syftet med verktyget är att på ett enkelt sätt göra det möjligt för chefer och medarbetare att förstå och diskutera kopplingen mellan ersättningssystem och verksamhetens intäkter och kostnader.

Seminarierna inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till Petra Lundgren, Ekan Management och Emma Eriksson och Glenn Sandvik från Närhälsan som alla tre var med i utvecklingen av verktyget.

Närhälsans uppföljning av det nya verktyget visar att en majoritet av cheferna inom Närhälsan har använt verktyget till att själva, eller tillsammans med sin personal, simulera och diskutera verksamhetens intäkter och kostnader över tid.

”Modellen har tagits emot mycket väl av verksamhetscheferna. Den ger en ökad förståelse för hur man genom verksamhetsnytta också kan uppnå en god ekonomi. Ekonomi är en spegling av verksamheten. Modellen används bl.a. i utbildning av chefer och vi är övertygade om att den kommer vara en viktig komponent i ett ökat affärsmannaskap”.

-Per Nyström, Ekonomichef Närhälsan

Några framgångsfaktorer som lyftes upp av projektgruppen var hög involvering av medarbetare, gemensam utgångspunkt i enkelhet och verksamhetens behov samt ett agilt arbetssätt med möjlighet att göra justeringar under projektets gång.

Intresset från deltagarna var stort vilket märktes på frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Att enkelt kunna visa kopplingen mellan verksamhet och ekonomi var något som många framförde som ett behov i sina organisationer.

Ekan Management tackar alla för ett engagerat deltagande och hoppas att vi får möjlighet att träffas vid liknande sammankomster framöver.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk