Webinar: 5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning

Rikard Olsson på Ekan Management har hållit i ett webinar tillsammans med Hypergene på temat 5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning. Till förutsättningarna hör såväl anpassade verktyg, rullande tänkande, fokus på drivare snarare än konton, etc. 

Ta del av webinaret och fördjupning kring hur de olika förutsättningarna länkas samman till en effektiv helhet på Hypergene.se