Webinar om proaktiv styrning

Ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering ställer allt högre krav på företag och organisationer att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. I denna nya verklighet blir framförhållning och beredskap att agera allt viktigare. Genom ökad förståelse för verksamhetens förutsägbarhet och reaktionsförmåga möjliggörs bättre prognoskvalitet och rätt balans mellan affärsrisk och finansiell risk. Därmed skapas förutsättningar för att kunna fatta insiktsfulla beslut och agera i tid vid förändringar.

Under denna webbföreläsning kommer Knut Fahlén och Malin Wennebro, Ekan Management, att lyfta fram erfarenheter och metoder som möjliggör en proaktiv styrning anpassad till företagets affärsmiljö.

Det omfattar frågor som:
– Hur ser intäkts- och kostnadsstrukturen ut?
– Vilken förutsägbarhet finns på intäktssidan?
– Vilken reaktionsförmåga har vi på kostnadssidan?
– Har vi rätt balans mellan affärsrisk och finansiell risk?
– Vad innebär en proaktiv styrning och hur kommer vi ifrån den traditionella budgetens inlåsningseffekter?

Följ länken för anmälan:

Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön, 20 april

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk