Webkurs i Situationsbaserad budgetstyrning

Tillsammans med utbildarna på Effektiv Styrning genomför Knut Fahlén en kurs/webinarie på temat Situationsanpassad budgetstyrning 26 januari 2022. Utbildningen är en halvdag och riktar sig till ekonomer och ledande befattningar inom offentlig verksamhet.

Knut kommer att beskriva hur traditionell budgetstyrning utgör ett hinder för kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet, flexibilitet och tillitsbaserade arbetssätt. Mot den bakgrunden diskuteras förutsättningar och lösningar för en effektivare och mer ändamålsenlig styrning av offentlig verksamhet.

Mer information och anmälan