Ytterligare spets inom strategi och ledning

Vi hälsar Alan Schürer välkommen till Ekan Management. Han förstärker vår starka uppställning ytterligare med över tio års erfarenhet som senior managementkonsult. I konsultbranschen har han tidigare varit delägare/partner och haft ledande befattningar, så som nordisk konsultchef, produktansvarig (Strategi & Styrning) och ansvarig för olika marknader så som fastighetsbranschen och offentlig sektor. Dessa tjänster har han haft dels på en framgångsrik mindre konsultfirma och dels i en internationell koncern. Innan dess har Alan arbetat som utbildare, som uppdragsforskare på Handelshögskolan i Göteborg och som intern konsult i fastighetsbranschen.

Alan Schürer har som konsult genomfört ett stort antal uppdrag inom statlig och kommunal förvaltning, offentliga bolag, fastighets- och transportbranschen, samt på infrastrukturområdet. Han har även erfarenheter ifrån utbildning, regional utveckling, hälso- och sjukvård, förpackningsbranschen och IT.

Tidigare uppdrag har handlat om allt från inriktningsfrågor (strategi) och styrning/genomförande till affärs- och verksamhetsutveckling samt förändringsarbete. Alan tar ofta roller som analytiker, rådgivare och coach, samt att som projektledare leda förändringar och bidra med utveckling hos kunder.

Alan Schürer är doktor i företagsekonomi med inriktning mot förändrings- och utvecklingsarbete, och har en fil mag. i Internationella Relationer.

Finns det några uppdrag/erfarenhet som du särskilt vill lyfta fram?
– Under två år höll jag i Regeringskansliets ledarskapsprogram för 24 myndighetschefer kring ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling.
– Under tre år projektledde jag för en stor branschsamverkan, Attraktiva Stationer, där 20 organisationer, 4 ägare, 10 delprojekt, 150 projektdeltagare, utvecklade resecentrum utifrån resenärernas behov.
– Jag var ansvarig för affärsutveckling hos en kund i två år, där 25 potentiella erbjudanden identifierades och sju kommersialiserades.
– Har hjälpt flera fastistighetsbolag att stärka sitt kundarbete på olika sätt, allt ifrån att se över sin strategi, organisering, processer, erbjudanden och prissättningsmodeller.
– Under tre år var jag projektledare för Partsrådets utvecklingsprogram där 25 myndigheter utbildades och coachades kring konkret förändringsarbete.

Hur kom det sig att du sökte dig till Ekan Management?
Ekan är ett väldigt spännande svenskt alternativ till de stora anglosaxiska firmorna och som bidrar till att utveckla managementkonsultbranschen.

Med kontor både i Göteborg och Stockholm, finns det möjlighet att jobba i hela Sverige och med många spännande och duktiga kunder.

Jag har följt bolaget i 15 år och har alltid tyckt att Ekan utgår ifrån kundernas behov och därför starkt bidrar till deras utveckling, effektivisering, tillväxt, kvalitet m.m..

På företaget finns en genuin vilja att hjälpa kunder och dessutom tror jag starkt på Ekans kundlöfte; att utmana och involvera kunder, och bidra till något konkret (realiserbart) för kunden.

Vi på Ekan Management hälsar Alan Schürer varmt välkommen, och ser fram emot många uppdrag där vi får utveckla kunder tillsammans!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk