Ekan Management förvärvar Real Consulting och breddar sitt erbjudande

Vi är glada att idag kunna meddela att Ekan AB (Ekan Management) och Real Consulting i Väst AB har beslutat att gå samman genom att Ekan förvärvar Real Consulting. Sammanslagningen träder i kraft 2024-09-01.

Ett bredare erbjudande för våra kunder

Genom att kombinera våra resurser och kompetenser kommer vi att kunna erbjuda en ännu bredare tjänsteportfölj där våra kunder kan ta del av en utökad expertis inom fler områden. Det innebär att vi kan leverera ännu bättre och mer skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.

Större och bredare kompetens

Sammangåendet innebär också att vi samlar en större grupp av kvalificerade och erfarna konsulter under ett och samma tak. Med vår samlade erfarenhet och kunskap kommer vi att kunna ta oss an större och mer komplexa projekt, samt erbjuda en ännu högre nivå av expertis och rådgivning.

Vi ser fram emot framtiden tillsammans

Vi ser mycket fram emot detta nya kapitel och de möjligheter det kommer att innebära, både för oss och för våra kunder. Vi är övertygade om att detta sammangående kommer att gynna alla parter och ser fram emot att fortsätta leverera goda resultat för våra kunder.

Praktiska konsekvenser

Sammangåendet innebär att konsulterna på Real Consulting ansluter till Ekan Management och blir en del av Ekans Göteborgskontor. För befintliga kunder och ingångna avtal förändrar affären ingenting.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

För Ekan Management

Christoffer Mathiasson, VD Ekan AB

 

För Real Consulting:

Eva Holm, VD Real Consulting i Väst AB