Nytt ramavtal inom Chefs- och ledarutveckling med Region Skåne

Sedan 1 januari 2023 har Ekan Management nya ramavtal med Region Skåne. Det rör sig om följande områden:

  • Chefs- och ledarutveckling- 2022-O000206-05
  • Tillitsbaserat ledarskap i praktiken- 2022-O000206-09
  • Processledarutbildning- 2022-O000206-13

Det är med stor glädje vi ser fram emot att stödja Region Skåne i deras arbete att utveckla ledningsstrukturer, chefer och ledare.

Vid frågor eller förfrågningar kopplat till avtalet, kontakta Lena Helander.