Den kompletta utbildningen i processledning

Under åren har vi på Ekan Management utvecklat en bred kompetens inom processorientering, processledning och processutveckling. Att avtäcka verksamhetens processer och att beskriva dessa på ett sätt som både skapar överblick och ger vägledning är i och för sig en konstart, men det är bara en liten del av vad som krävs för att lyckas i rollen som processledare, och för att en verksamhet ska kunna dra nytta av processperspektivet. Andra delar som vi ser måste säkerställas är bl.a. ledarskap, effektiva team, systemtänkande och förändringsledning.

Den mest kompletta processledarutbildningen i Sverige?

Baserat på efterfrågan inom effektiv processledning har vi tagit fram en av marknadens mest kompletta processledarutbildningar. Utbildningen bygger på grunderna i processbaserat arbetssätt och stärker kompetens och förmåga att leda och utveckla processer. Samtliga delar i utbildningen leder till ökade möjligheter att skapa effektiva processer och en struktur för att leda arbetet med ständiga förbättringar av processer.

Utbildningen genomförs vid 5 heldagar. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna hemuppgifter att lösa, enskilt eller i grupp i syfte att reflektera över innehåll och nya kunskaper i rollen som processledare. Kursledarna är tillgängliga för stöd till deltagarna i arbetet med hemuppgifterna.

Varför?

  • Deltagarna förvärvar konkreta verktyg för kartläggning, modellering och analys av processer, vilket direkt kan tillämpas i arbetslivet.
  • Utbildningen ger en unik kombination av kunskap inom processmål och uppföljning, och hur dessa integreras med traditionellt linjearbete.
  • Kursen ger även insikter och träning inom ledarskap och förändringspsykologi, inklusive ämnen som tillitsbaserad styrning, förändringsledning och gruppdynamik.

Utbildningen ger deltagarna inte bara kunskap och verktyg, utan även självinsikt och trygghet i rollen som processledare. Med stöd från erfarna kursledare och möjligheten att applicera nyvunnen kunskap i praktiken, blir deltagarna rustade att leda och driva processer mot förändring och utveckling.

Vad säger deltagarna?

Hösten 2023 började vi ge denna utbildning till medarbetare och chefer i Region Skåne. Första kullen blev klar i januari 2024 och lagom till midsommar kommer tredje kullen att vara klar. Feedbacken har varit mycket bra – 4,5 av 5 efter utvärdering i Menti direkt på plats. Några citat:

Det här var den bästa kursen jag gått, bra blandning mellan teori och praktik

Kursen har gett mig konkreta tips i vardagen

Djup kompetens hos kursledarna och varierat upplägg

Bra uppdelning av process och ledarskap. Många bra övningar att ta med från dagen

 

Om du är intresserad av denna utbildning, eller en skräddarsydd variant – hör av dig till oss på Ekan Management. Vi kommer gärna ut till er verksamhet, och vi kan även tillhandahålla utbildningslokaler hos oss. Utbildningen kan anpassas baserat på era behov.