KUNDCASE

Affärsanalytiker med verksamhetskunskap på en snabbrörlig marknad

Ekan Management utvecklade och genomförde ett utbildningsuppdrag om tre halvdagar hos ett bolag inom automotive med tydliga tillväxtambitioner 

Kunden: Ett internationellt börsnoterat företag inom Automotive med tillväxtambitioner och en uttalad ambition att förbättra lönsamheten. 

Kundens utmaning: Kunden ville stärka medarbetarnas förståelse om kopplingen mellan aktiviteter i verksamheten och det finansiella resultatet som verksamheten presterar. Medarbetarna ville öka sin egen förståelse om hur de kunde utveckla sitt affärsmannaskap och med stöd av det bidra till bättre resultat. Det fanns också en osäkerhet bland medarbetarna om hur verksamhetens övergripande ekonomiska prestationer skulle tolkas.  

Vår lösning: Ekan Management utvecklade en kundspecifik utbildning på temat affärsmannaskap och finansiell förståelse. I korthet handlade det om att skapa tydliga och förståeliga kopplingar mellan de olika aktiviteter som bedrivs inom företaget och hur resultatet av dem blir till siffror i den finansiella redovisningen. Ett annat viktigt inslag var att öka förståelsen för hur medarbetarna kan tänka i vardagen för att analysera prestation och driva lönsamhet. Utbildningen genomfördes med en mix av föreläsning och case under tre halvdagar.  

Resultatet: Deltagarna upplevde dels ett ökat självförtroende att prata om ekonomiska begrepp, dels att deras förmåga att koppla deras egna arbetsinsatser till företagets ekonomiska prestationer utvecklades. I tillägg förbättrades deras förmåga att analysera olika handlingsalternativ och att prioritera mellan olika aktiviteter. Ett annat tydligt resultat var att de utvecklade den kollektiva förmågan att kommunicera och diskutera olika alternativ och resursprioriteringar på kort och lång sikt.