KUNDCASE

Beyond Budgeting inom internationell shipping

Ekan Management och Beyond Budgeting Advisory tog fram en dynamisk styrmodell tillsammans med kunden som baserades på beyond budgetingprinciperna. Genom workshops med dotterbolagens ledningsgrupper skapades en gemensam bild av riktning & styrning för hela koncernen.

Kunden: Kunden är ett internationellt familjeägt logistikbolag med över 2000 anställda inom 7 olika affärsområden.

Kundens utmaning: Kunden hade en utmaning med en utdragen och långsam budgetprocess, där budgeten snabbt var helt utdaterad i den snabbt föränderliga logistikmarknaden. Bolaget hade svårt att linjera sina många dotterbolag mot samma mål och styra verksamheten baserat på medarbetarnas inre drivkraft. Bolaget hade även svårt att attrahera rätt kompetens och stärka sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

Vår lösning: Ekan Management och Beyond Budgeting Advisory tog fram en budgetlös dynamisk styrmodell tillsammans med kunden. Genom workshops med samtliga ledningsgrupper för dotterbolagen skapades en gemensam bild om riktning & styrning och en modell baserad på Beyond Budgeting-principerna. Ekan bidrog med projektledning, expertkompetens och projektstöd. Några av framgångarna för projektet var:
• Hög och effektiv involvering av medarbetare
• Samsyn kring ambition och målbild
• Skräddarsydda styrningslösningar med viktiga relativa KPI:er

Resultatet: Med en samsyn kring vart verksamheten vill och hur man ska ta sig dit, kombinerat med en agil styrmodell baserat på decentralisering och inflytande kunde förändringsbehov förankras djupt hos varje gren av organisationen. Den budgetlösa styrningsmodellen med noga framtagna relativa nyckeltal möjliggjorde för varje dotterbolag att ta fram nyckeltal som nära följer värdet av deras kärnverksamhet. Några tidiga effekter visar på en mycket större förståelse för helhetens dynamik och de ingående delarnas bidrag, en mer dynamisk styrning som närmare följer utvecklingen av marknaden och ett tydligare genomslag för medarbetarnas inre drivkraft.