KUNDCASE

Etableringsplan för servicepunkter i en tjänstekoncern

Ekan utvecklade en generisk modell för att omvandla strategi till beslut för etablering. Detta innebar att kunden fick ett tydligt beslutsunderlag för hur man skulle agera kring tänkt etablering i 15 olika områden. 

Kunden: Kunden är en offentligt styrd vårdkoncern med över 100 vårdenheter. Sedan 2009 är verksamheten helt konkurrensutsatt.

Utmaningen: Kunden upplevde att konkurrenssituationen hade ökat med nyetablering av konkurrerande vårdcentraler och minskad marknadsandel som följd. Kommande år förutspåddes en befolkningstillväxt och därmed ökande marknad. För att uppnå önskad marknadsandel krävdes att kunden agerade och etablerade nya vårdcentraler. För detta fanns en strategi, men de behövde ett strukturerat arbetssätt för att omvandla strategi till verklighet.

Vår lösning: Ekan utvecklade en generisk etableringsmodell för nya vårdcentraler som utgick från kundens kunskap och marknadens förutsättningar och spelregler. Modellen som utvecklades utgjorde ett tydligt beslutsunderlag genom att variabler så som stads- och områdesutveckling, befolkningstillväxt, demografi, konkurrensanalys, etc. analyserades, definierades och viktades. Utöver detta så visualiserades etableringsmodellen fram för att underlätta konkurrensanalysen och åskådliggöra upptagningsområde och övriga variabler vid beslut om etablering.

Resultatet av insatsen: Uppdraget resulterade i en generisk modell för att omvandla strategi till beslut för etablering. Detta innebar att kunden fick ett tydligt beslutsunderlag för hur man skulle agera kring tänkt etablering i 15 olika områden. Långsiktigt genererade möjligheten till visualisering nya insikter för hur kunden strategiskt bör tänka och agera kring etablering.