Digitaliseringen som tagit fart

Det märks tydligt att digitaliseringen har tagit fart efter många år där känslan har varit att vår verksamhet kan inte digitaliseras. Nu verkar marknaden insett att förväntningarna från kunder och medarbetare kräver att stora delar av verksamheten digitaliseras och automatiseras. Vi befinner oss i en transformationsfas och i vissa branscher är skillnaderna mellan olika aktörer stora.

”Det märks direkt när någon gör en satsning och det börjar röra på sig. Den aktör som tidigare låg lite efter kan plötsligt ta ett jättekliv och erbjuda digitala tjänster som ligger långt före konkurrenterna.”

Vi arbetar just nu med ett förvaltande fastighetsbolag som har fått in nytt folk på nyckelpositioner. Inriktningen mot ökad automatisering och digital service är solklar. Som vanligt vid stora förändringar går de interna diskussionerna varma – vissa driver otåligt, medan andra bromsar. I det här fallet, ser vi dock hur förutsättningarna faller på plats för att snabbt förverkliga digitala lösningar på tidigare manuella tjänster. Orsaken är en övertygad ledning som inte vacklar i inriktning och prioritering, och som vågar satsa. Inte minst är det uppenbart hur kostnadseffektivt det blir när samsynen och förtroendet finns – tid kan läggas på utredning, utveckling och strategiska beslut, istället för på övertalningskampanjer, spårbyten och ställtider.

Det är med spänning vi nu får vara med om den här kundens stora kliv in i digitala tjänsteleveranser!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk