Digitaliserade styr- och ledningsprocesser

Entusiasmen svalnar – alltid!

De allra flesta företag och organisationer har de senaste åren investerat i någon form av IT-stöd till styr- och ledningsprocesserna.

Det kan röra sig om:
• Beslutstödssystem för att förbättra analysmöjligheterna
• Verksamhetsstyrningssystem som samlar affärsplaner, budget, prognoser och uppföljning under ett tak
• Strategiska HR system som stödjer utveckling och planering av de personella resurserna

Dessa system skapar värde för verksamheten genom ett aktivt användande. Om ingen använder systemet blir det inget stöd och således förlorar investeringen sitt värde.