Effektiv och värdeskapande informationshantering inom fastighetssektorn

Utveckla fastighetsförvaltningen genom att använda informationen som redan finns

Byggindustrin arbetar sedan länge med Byggnadsinformationsmodeller (BIM), teknisk dokumentation i digitalt format med stort informationsinnehåll. Denna information skapas under byggnadsarbetet och kan överlämnas till fastighetsägaren efter avslutat projekt.

Samtidigt upplever de flesta fastighetsbolag idag att just den typen av information inte finns tillgänglig i den operativa förvaltningen. Följderna blir onödiga kostnader och negativ inverkan på intäkter.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf