Framgång genom utvecklingsarbete och ständiga förbättringar

Större valfrihet, ökad rörlighet, snabbare informationsflöden och effektivare aktörer på allt mer komplexa marknader. Det är en verklighet som företag och offentliga verksamheter måste kunna hantera idag och i framtiden.

Många verksamheter söker därför efter lösningar för hur de kan skapa lärande organisationer och arbetssätt för ständiga förbättringar. Trots att ansatsen är god uteblir alltför ofta de effektivitetshöjande och resultatförbättrande förändringarna.

Men potentialen finns där, det visar ett flertal framgångsexempel, och de som lyckas har ett stort försprång in i framtiden