Från strategi till måluppfyllelse

Att förverkliga strategi
En kraftfull strategi är en strategi som genomförs. Det kan vi alla vara överens om. Ändå stupar de flesta strategier just i genomförandefasen.

Dagens organisationer består till största delen av stora verksamheter med många medarbetare som verkar i en komplex och högst föränderlig omvärld. Med en sådan verklighet är det avgörande att skapa förståelse i hela organisationen för var vi står, vart vi är på väg och varför. Utan denna förståelse blir all den tid som lagts ner på att utforma den nya strategin bara en stor kostnadspost och inte den investering för framtiden som den ska vara.

Ladda ner exempeluppdrag som pdf