En föränderlig omvärld kräver Dynamiska styrmodeller

Beyond Budgeting och Dynamiska styrmodeller

Beyond Budgeting är ett samlingsbegrepp för idéer och principer som syftar till att se bortom traditionell styrning enligt command-and-control. I det traditionella tankesättet får budgeten stå som symbol för de brister vi ser. Det man istället vill uppnå är relevanta styrmedel som löpande stödjer verksamhetens strategiska inriktning, och en organisation med kapacitet att löpande agera i strategins riktning. De fundamentala tankarna till grund för detta är att:

  • Omvärlden är föränderlig
  • En verksamhet behöver vara agil i förhållande till sin omvärld
  • Dagens verksamheter är för komplexa för att kunna styras på avstånd, och i förväg

Eftersom begreppet Beyond Budgeting riskerar att rikta alltför ensidigt fokus på själva budgeten, använder vi på Ekan Management oftare begreppet dynamiska styrmodeller. Det speglar bredden och djupet i vad området egentligen handlar om. Som vi ser det kan förutsättningarna beskrivas genom 6 perspektiv:

 

 

Våra uppdrag att förverkliga dynamiska styrmodeller i kunders verksamheter genomsyras av dessa perspektiv – från nuläge till implementationen av ett önskat läge, vilket formas i nära samverkan med kunden. Erfarenheterna från våra uppdrag och från medlemsföretagen i nätverket BBRT, visar att de verksamheter som lyckas bäst har:

  • Förstått sin egen verksamhet i grunden
  • Förstått principerna för dynamisk styrning
  • Hittat sätt att tillämpa principerna för att stödja den egna verksamhetens förutsättningar och behov

Följ vår webinar-serie om dynamisk styrning under 2021

Den serie webinar som Ekan Management genomför tillsammans med BBI och 1Company under 2021 syftar till att stärka kunskapen om principerna för Beyond budgeting och dynamisk styrning. Vidare syftar de till att sätta igång en tankeprocess hos dig som deltagare, fundera på hur den egna verksamheten fungerar och hur alternativet skulle se ut. När ni är redo att ta klivet finns vi på Ekan Management tillgängliga för att stödja det arbetet. När vi har kommit igång finns nätverket BBRT med dess många medlemsföretag över hela världen också där för att inspirera och lyssna på era framgångar.

Webinar:

Webinar 1: 11 februari 2021 kl 12-13. Temat är hur idéer och metoder inom Beyond Budgeting kan göra ekonomistyrningen och därmed hela företag mer agila. Moderatorer är Knut Fahlén (Ekan Management) och Rikard Olsson (Beyond Budgeting Institute/Ekan Management).

Se Webinar 1

Webinar 2: 11 mars kl 12-13. Temat är ordning och reda på information för att kunna få kvalitetssäkrade och ändamålsenliga beslutsunderlag, vilket är en förutsättning för att kunna släppa sargen och styra mer agilt. Rubriken är ”BI som det borde vara – och vägen dit”. Moderatorer är Helena Blomberg och Malin Wennebro (Ekan Management).

Se Webinar 2

Webinar 3: 24 mars 2021 kl 12-13. Temat är ”Future Finance – Krav på- och förutsättningar för framtidens stödfunktioner”. Agila verksamheter behöver proaktivt inriktade stödfunktioner där tid och resurser kan fokuseras på värdeskapande, och inte på den tid som redan gått. Moderatorer är Rikard Olsson (Beyond Budgeting Institute/Ekan Management) och Annica Delin (Ekan Management).

Se Webinar 3

Webinar 4: 20 maj 2021 kl 12-13. Vid vårens sista webinar i serien på tema Dynamisk styrning kommer vi att fokusera på hur:et. Vi får många frågor kring hur man bör gå tillväga för att utveckla sin styrmodell och organisation till en mer effektiv och ändamålsenlig styrning i takt med tiden. Ofta upplevs uppdraget överväldigande – var ska man börja? Rubriken är: ”Från insikt till effekt – Vägen till dynamisk styrning”.

Vid detta webinar kommer vi att tala om hur din organisation kan stycka elefanten och på ett systematiskt sätt ta sig framåt utifrån medvetna beslut och prioriteringar. Man brukar säga att bra träning är träning som blir av. Det gäller även för utvecklingsarbete. Vi kommer gå igenom ett antal steg och verktyg nödvändiga för att ta sig fram i den takt som din organisation kräver och mäktar med.

  • Vad är viktigt att ledning och organisation ansvarar för och bidrar med,
  • När behöver man förstärka med kompetens utifrån,
  • Hur strukturerar man arbetet med de förutsättningar som finns,
  • Vilka verktyg och erfarenheter finns att tillgå

Moderatorer: Malin Wennebro, Senior Managementkonsult och ansvarig för Affärsområde Strategi & Styrning på Ekan Management, och Lucas Rolfsson, Senior Managementkonsult och expert inom Program- och portföljstyrning

Se Webinar 4

Webinar 5: 20 oktober 2021 kl 12-13. Vi rivstartar hösten med att bjuda in till ett nytt webinar på paraplytemat Dynamisk styrning – Denna gång pratar vi hur ledningens faktiska behov kan översättas till rapporter som leder till insiktsfulla diskussioner och därmed effektivt beslutsfattande. Moderatorer är Rikard Olsson (Beyond Budgeting Institute/Ekan Management) och Andreas Hagberg (Ekan Management).

Se Webinar 5

Webinar 6: 18 november 2021 kl 12-13. Välkommen till ett webinar på temat Effektiv och automatiserad finansiell projekthantering. Helena Blomberg på Ekan Management går igenom hur detta kan åstadkommas genom att använda befintliga källdata från ekonomi- och verksamhetssystem och kombinera med ytterligare data, såsom kalkyler och annan info, i ett samlat beslutstöd. Vi kommer att ta utgångspunkt i exempel från fastighetsbranschen men principerna kan användas oavsett bransch.

Se Webinar 6

Fördjupad kunskap om dynamiska styrmodeller

I samband med våra webinar bjuder vi även på utdrag ur Knut Fahléns bok Dynamic Management Strategy: A guide to management innovation and competitive advantage (2019). Utdragen beskriver det samlade kunskapsläget inom dynamisk styrning på en djupare nivå, med utgångspunkt i de sex perspektiven ovan. Hela boken finns att köpa hos oss på Ekan Management, eller var som helst där böcker säljs. Knut Fahlén är senior konsult på Ekan Management, en central gestalt inom BBRT under de senaste 10 åren och doktor i Företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. 2019 valdes han in som ICMCI Academic Fellow för att bidra till utvecklingen av managementkonsultyrket.