En föränderlig omvärld kräver Dynamiska styrmodeller

Beyond Budgeting och Dynamiska styrmodeller

Beyond Budgeting är ett samlingsbegrepp för idéer och principer som syftar till att se bortom traditionell styrning enligt command-and-control. Budgeten får stå som symbol för bristerna i det traditionella tankesättet. Det man istället vill uppnå är relevanta styrmedel som löpande stödjer verksamhetens strategiska inriktning, och en organisation med kapacitet att löpande agera i strategins riktning. De fundamentala tankarna till grund för detta är att:

  • Omvärlden är föränderlig
  • En verksamhet behöver vara agil i förhållande till sin omvärld
  • Dagens verksamheter är för komplexa för att kunna styras på avstånd, och i förväg

Ekan Management använder oftare begreppet dynamiska styrmodeller, eftersom Beyond Budgeting riskerar att rikta alltför ensidigt fokus på själva budgeten. Dynamiska styrmodeller återspeglar bredden och djupet i vad området egentligen handlar om. Som vi ser det kan förutsättningarna beskrivas genom 6 perspektiv:

 

 

Våra uppdrag att förverkliga dynamiska styrmodeller i kunders verksamheter genomsyras av dessa perspektiv – från nuläge till implementationen av ett önskat läge, vilket formas i nära samverkan med kunden. Erfarenheterna från våra uppdrag och från medlemsföretagen i nätverket BBRT, visar att de verksamheter som lyckas bäst har:

  • Förstått sin egen verksamhet i grunden
  • Förstått principerna för dynamisk styrning
  • Hittat sätt att tillämpa principerna för att stödja den egna verksamhetens förutsättningar och behov

Följ vår webinar-serie om dynamisk styrning under 2021

Den serie webinar som Ekan Management genomför tillsammans med BBI och 1Company under 2021 syftar till att stärka kunskapen om principerna för Beyond budgeting och dynamisk styrning. Vidare syftar de till att sätta igång en tankeprocess hos dig som deltagare, fundera på hur den egna verksamheten fungerar och hur alternativet skulle se ut. När ni är redo att ta klivet finns vi på Ekan Management tillgängliga för att stödja det arbetet. När vi har kommit igång finns nätverket BBRT med dess många medlemsföretag över hela världen också där för att inspirera och lyssna på era framgångar.

Webinar:

Webinar 1: 11 februari kl 12-13. Temat är hur idéer och metoder inom Beyond Budgeting kan göra ekonomistyrningen och därmed hela företag mer agila. Moderatorer är Knut Fahlén (Ekan Management) och Rikard Olsson (Beyond Budgeting Institute/Ekan Management).

Se Webinar 1

Webinar 2: 11 mars kl 12-13. Temat är ordning och reda på information för att kunna få kvalitetssäkrade och ändamålsenliga beslutsunderlag, vilket är en förutsättning för att kunna släppa sargen och styra mer agilt. Rubriken är ”BI som det borde vara – och vägen dit”. Moderatorer är Helena Blomberg och Malin Wennebro (Ekan Management).

Anmäl dig till Webinar 2

Webinar 3: 24 mars  kl 12-13. Temat är ”Future Finance” – Krav på- och förutsättningar för framtidens stödfunktioner. Agila verksamheter behöver proaktivt inriktade stödfunktioner där tid och resurser kan fokuseras på värdeskapande, och inte på den tid som redan gått. Moderatorer är Rikard Olsson (Beyond Budgeting Institute/Ekan Management) och Annica Delin (Ekan Management).

Anmäl dig till Webinar 3

Fler webinar är planerade och uppdateras här efterhand.

Fördjupad kunskap om dynamiska styrmodeller

I samband med våra webinar bjuder vi även på utdrag ur Knut Fahléns bok Dynamic Management Strategy: A guide to management innovation and competitive advantage (2019). Utdragen beskriver det samlade kunskapsläget inom dynamisk styrning på en djupare nivå, med utgångspunkt i de sex perspektiven ovan. Hela boken finns att köpa hos oss på Ekan Management, eller var som helst där böcker säljs. Knut Fahlén är senior konsult på Ekan Management, en central gestalt inom BBRT under de senaste 10 åren och doktor i Företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. 2019 valdes han in som ICMCI Academic Fellow för att bidra till utvecklingen av managementkonsultyrket.