Anton Karlsson

Anton är managementkonsult med specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, säkerhetsskydd, team- och ledarutveckling. Han är strukturerad, lugn och i besittning av en förmåga att få saker att hända. Anton har en magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet, där även en del beteendevetenskap, coaching och förändringsledning ingår. Han har tidigare erfarenhet inom inköp och att coacha arbetssökande.

Med över tio års erfarenhet inom förändringsledning, utbildning och projektledning har Anton framgångsrikt lotsat organisationer genom komplexa förändringsprocesser. Som nyckelperson på Ekan Management har han skapat märkbara resultat genom att utveckla effektiva strategier och implementera dem med precision.

Anton brinner för samhällsskydd och beredskap i allmänhet samt säkerhetsskydd och ledning i kris i synnerhet. Han arbetar helst som del i ett team, där hans lugna och strukturerade tillvägagångssätt skapar ett arbetsklimat med stor social trygghet.

Antons lösningsfokus, och förmåga att se frågor från nya vinklar och navigera genom komplexa utmaningar gör honom till en oumbärlig tillgång för varje team. Hans sociala kompetens och förmåga att inspirera andra skapar en positiv arbetsmiljö och främjar starkt samarbete. Anton är därmed inte bara en kompetent rådgivare utan en passionerad ledare som driver framgång och hållbar tillväxt i de sammanhang där han är.