Anton Karlsson

Anton Karlsson har stor erfarenhet från offentlig sektor i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet. Han har mångårig erfarenhet som konsult i uppdrag som organisationskartläggningar, analyser, verksamhets och organisationsutveckling, förändringsarbete samt ledar- och medarbetarutvecklingsinsatser.

Anton är projektledare, facilitator och fungerar ofta som coach i sina uppdrag. Han är civilekonom med ledarskapsinriktning från Uppsala universitet men har även läst beteendevetenskap, coaching och förändringsledning.