Beyond budgeting på Controller 2019!

Den 14 maj står Knut Fahlén från Ekan Management på scenen under Controller 2019 för att tala om Beyond budgeting i teori och praktik. Beyond budgeting, Dynamisk styrning eller Lean budgeting, är ett högst aktuellt ämne för att visa på hur den traditionella årsvisa budgetstyrningen kan utvecklas för att bemöta en osäker omvärld.

Knut Fahlén kommer att ge en bild av hur en stram budgetstyrning kan bli kontraproduktiv och hur företag kan situationsanpassa sina styrmodeller till att bli mer dynamiska för att nå bättre resultat.

Under dagen kommer även Martin Blåvarg, koncerncentroller på Handelsbanken, tala om Handelsbankens budgetlösa styrning och framgången kring det. Redan för över 40 år sedan släppte bolaget taget om budgeten och allt fler svenska företag följer nu exempel genom att överge budgeten som styrmedel för att istället situationsanpassa styrmodellerna. Handelsbanken arbetar fortfarande inte med budget men gör löpande noggranna resultatuppföljningar med syftet att ha bättre lösningar än andra banker.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk