Boken som utmanar traditionell styrning i offentlig sektor

Knut Fahlén, Doktor i företagsekonomi och senior managementkonsult på Ekan Management, har tidigare rönt internationell uppmärksamhet för sina böcker om Beyond budgeting i praktiken och Dynamic Management Strategy. Tankesättet innebär ett alternativ till traditionell styrning och bygger på en agil approach till att styra och leda verksamhet, ekonomi och människor. Det har utmanats av representanter inom offentlig förvaltning med avseende på de särskilda förutsättningar som råder där. Nu kommer svaret i form av Knuts tredje bok, Situationsanpassad Ekonomi- och Verksamhetsstyrning – Tillit, effektivitet och styrning.

I den här boken beskriver Knut komplexiteten i att vara styrd av lagar och förordningar samtidigt som verksamheten effektivt ska producera samhällstjänster till nytta för medborgare och det allmänna. Begreppen tillitsbaserad styrning och New Public Management (NPM) diskuteras. Med teoretiska och praktiska exempel utmanas traditionell budgetstyrning och alternativ för att möta krav på kostnadseffektivitet och servicekvalitet presenteras.

Boken riktar sig till dig som är chef och ledare eller som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Boken släpps 28 september och finns att beställa på Komlitt förlag.

Behöver er verksamhet en injektion för att förverkliga morgondagens agila ekonomi- och verksamhetsstyrning? Kontakta Knut Fahlén och påbörja förändringen.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk